Wat ga je doen?

Als Manager Masterdata Management ontwikkel, implementeer en beheer je de masterdata management standaarden en richtlijnen in nauwe samenwerking met interne stakeholders. Tevens zie je toe op een optimale werking van de Master Artikel Data Managementstromen die zorgen voor een optimale beschikbaarheid van hoogwaardige productdata voor de gehele organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van beleid en strategie op het gebied van Master Datamanagement standaarden en richtlijnen en vertaalt deze naar concrete acties en initiatieven met als doel ervoor te zorgen dat de inrichting van de productdata organisatie aansluit bij de wensen en behoeften vanuit de markt en de organisatie. Hierbij horen :

 • afstemmen van verantwoordelijkheden van de diverse productdata eigenaren en het toezien op naleving van deze verantwoordelijkheden;
 • samenwerkingen onderhouden en versterken met onze productdata leveranciers voor het gebruik van standaarden, kwaliteit niveau, frequentie en de bijbehorende tijdslijnen;
 • Verzamelen en bepalen van functionele wensen voor faciliterende ICT systemen, waarbij je een duidelijk rol vervult als business counterpart voor ICT;
 • Door het organiseren van systematische controle op juistheid, correctheid en tijdigheid op strategisch, tactische en operationeel niveau weet je datakwaliteit te verbeteren.
 • Zorgdragen voor het tot stand komen en onderhouden van correcte interactie tussen ERP- en andere omliggende Masterdata toepassingen en applicaties met als het doel het borgen van de kwaliteit van onze productdata
 • Inventarisatie van de behoeftes en wensen over de ’functionele -en business units heen en doet voorstellen voor aanpassingen en verbeteringen in de MDM standaarden en richtlijnen en draagt zorg voor de toepassing ervan

 

Specialisme, beheer en procedures

 • Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en toepassen van de Master Product Data richtlijnen en procedures om een consistente en kwalitatieve verwerking van alle Master Product Data te realiseren.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen, onderhouden en implementeren van een breed MDM governance model
 • Opstellen en onderhouden van MDM workflow (verzoeken, goedkeuringen, onderhoud) d.m.v. het ontwikkelen en in gebruik nemen van tools, SLA bepalingen en escalatieprocedures.
 • Realiseren en verhogen van datakwaliteit door systematische controle op juistheid, volledigheid en tijdigheid van verwerkte gegevens in de gehele organisatie.
 • Aandragen en uitvoeren van verbeterinitiatieven ten aanzien van Data Management processen.
 • Fungeren als 1e Aanspreekpunt vanuit je specialisme voor Master Product Data vraagstukken vanuit de business;
 • Uitvoeren van (data-)analyses om inzicht te creëren in de prestaties van Master Product Data management waarbij je stuurt op duidelijke KPI’s om MDM performance en compliance te meten.
 • Adviseren van de diverse stakeholders en management over de inrichting, het gebruik en het onderhoud van de Master Data organisatie.
 • Leiding geven en ondersteunen van het team Artikelbeheer met het verzamelen, invoeren, corrigeren, opschonen en onderhouden van gegevens en applicaties omtrent Product Data;
 • Begeleiden en trainen van (key) users in het masterdata management proces.
 • Je neemt deel aan diverse Product Data projecten ter ondersteuning van onze Product Data strategie.

 

Wie ben jij?

Je hebt of bent:

 •  HBO / WO werk en denk niveau;.
 • Ruime Ervaring in soort gelijke functies en bij voorkeur in de FMCG markt
 • creatief, proactief, integer, oplossingsgericht en een doorzetter;
 • analytisch inzicht en organisatorisch vermogen;
 • een planmatige, resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding;
 • ervaring?in de?retail?of ervaring?met?Lean?is een pré.

 

Je bent integer, hebt ‘hart voor de zaak’ en spant je in om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Je herkent jezelf in onze kernwaarden betrokken, slagvaardig, flexibel  en verrassend makkelijk!

Intresse in deze positie?
Neem contact op met Martijn Brinkhorst via Martijn.brinkhorst@deltasearch.eu

Include a message to the recruiters.
Attach a resume file. Accepted file types are DOC, DOCX, PDF, HTML, and TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!